Položaj Romov in Sintov na Slovenskem do druge svetovne vojne: statistični pregledi

Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije
Vas vabita na predavanje dr. Andreja Pančurja:

Položaj Romov in Sintov na Slovenskem do druge svetovne vojne: statistični pregledi

Predavanje bo v četrtek, 18. oktobra 2018 ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu na Celovški 23 v Ljubljani.

Andrej Pančur je kot raziskovalec zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Leta 2002 je doktoriral na Univerzi v Ljubljani z disertacijo Monetarna politika v Habsburški monarhiji in Slovenci (1848-1914). V naslednjih letih se je posvečal raziskovanju gospodarske in socialne zgodovine na Slovenskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Po letu se je intenzivno ukvarjal z zgodovino Judov na Slovenskem do konca druge svetovne vojne. Leta 2011 je tako izdal monografijo Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta. V okviru teh raziskav se je ukvarjal tudi z zgodovino Romov in Sintov. Po letu 2011 deluje v infrastrukturnem programu Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja, kjer je zadolžen za tehnološki razvoj, raziskovalne podatke, digitalne izdaje ter prenos metodologij digitalne humanistike v slovensko raziskovalno okolje.

Predavatelj bo predstavil gospodarski, družbeni in pravni položaj Romov in Sintov na Slovenskem pred drugo svetovno vojno. Najprej bo orisal, kako so državne oblasti v Habsburški monarhiji od sredine druge polovice 19. stoletja v sklopu boja proti ”potepuhom” in ”delomrznežem” poskušale vse bolj omejevati tradicionalne načine preživljanja Romov in Sintov tudi v slovenskih deželah Habsburške monarhije. Poskusi integracije tega sloja prebivalstva v večinsko družbo so se v večini primerov izjalovili, zaradi česar je državna oblast vedno bolj krepila policijski in upravni nadzor. V novi jugoslovanski državi so kontrolni mehanizmi sprva nekoliko popustili, z gospodarsko in socialno krizo v 30. letih 20. stoletja pa se je policijski pregon samo še dodatno okrepil.

Vabljeni!

Morda vam bo všeč tudi...