Predavanje mag. Zvezdana Markoviča in dr. Blaža Torkarja

Premierno je ZDL pripravilo dvojno predavanje. V Modrijanovi knjigarni sta 16. februarja 2012  nastopila mag. Zvezdan Markovič in dr. Blaž Torkar. Markovič je v predavanju z naslovom Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije spregovoril o vojaški organiziranosti v Kraljevini SHS/Jugoslaviji, s poudarkom na območju Dravske banovine. Prikazal je enega od najpomembnejših ukrepov, ki je pustil svoj pečat na Slovenskem vse do danes − vojaško utrjevanje državne meje. Sistem utrdb na meji, v gradnjo katerega so bili vključeni številni Slovenci, se je vtisnil v slovenski zgodovinski spomin z imenom Rupnikova linija.

Torkar je v predavanju z naslovom Ameriške obveščevalne misije na slovenskem med drugo svetovno vojno predstavil organizacijo, vzroke in namen delovanja ameriških vojaških misij ameriške obveščevalne službe (Urad za strateške službe – Office of Strategic Services – OSS) v Sloveniji ter analiziral njihovo delovanje na terenu v odnosu z drugimi vojaškimi misijami in s partizanskim vodstvom. Pri tem je zajel vlogo Slovencev, ki so delovali ali sodelovali z ameriško obveščevalno službo: tako slovenskih padalcev kot tistih, ki so z OSS sodelovali v ZDA ali bili del njegovih struktur v prekomorskih bazah.

Morda vam bo všeč tudi...