En gros & en detail

 

21. marca 2013 je potekala v Modrijanovi knjigarni predstavitev knjige »EN GROS & EN DETAIL. Trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse«, na kateri so sodelovali dr. Tone Kregar (predsednik Zgodovinskega društva Celje), prof. dr. Miroslav Stiplovšek, dr. Marija Počivalšek in dr. Mojca Šorn kot gostiteljica predstavitve.

9789616845038

Kregar je na kratko predstavil celjsko društvo, s poudarkom na njegovem izdajateljskem programu – časopis Zgodovina za vse  in zbirka Zgodovin.ce, v kateri je izšla monografija. Šornova je v predstavitvi avtorice poudarila, da je za diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado, da poleg muzeološkega dela v Muzeju novejše zgodovine Celje pridno objavlja izsledke svojega raziskovalnega dela. Prof. Stiplovšek je v svojem razmišljanju opozoril na širši kontekst raziskave avtorice. Opozoril je, da je bila trgovina zunaj sistematične zgodovinopisne obravnave, kljub porastu zgodovinski študij o gospodarstvu, in kljub temu, da je bila ena izmed osrednjih gospodarskih panog.

Avtorica je v predstaviti poudarila, da  monografija osvetljuje temeljne ekonomske premike na področju trgovine v slovenskem prostoru, s poudarkom na prvi polovici 20. stoletja in na urbanih središčih: Ljubljani, Mariboru in Celju. Vsebinsko in metodološko predstavlja monografija prvo celovito in temeljno delo o trgovinski dejavnosti v Sloveniji za obdobje (do) prve polovice 20. stoletja. Počivalškova je z analitično/sintetičnim prikazom ekonomskega razvoja pomaga k premostitvi obstoječe vrzeli v dosedanjih historičnih spoznanjih, obenem pa s stališča gospodarske in socialne vloge trgovine dejavnosti prispeva k celovitejši podobi življenja Slovencev v tem času.

 

Morda vam bo všeč tudi...