Razkroj oblasti – dolga slovenska tranzicija

Zgodovinsko društvo Ljubljana in Muzej novejše zgodovine Slovenije
Vas vabita na predavanje dr. Stefana Luse:

Razkroj oblasti – dolga slovenska tranzicija
Predavanje bo v četrtek, 16. novembra 2017 ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu na Celovški 23 v Ljubljani.

Stefano Lusa se je rodil v Kopru. Zgodovino je študiral na Univerzi v Trstu, kjer je leta 2001 diplomiral. Že tri leta pozneje je pod mentorstvom dr. Jožeta Pirjevca na Univerzi v Torinu doktoriral iz zgodovine sodobnih družb. Svojo prvo knjigo, Italia – Slovenia 1990/1994, je objavil leta 2001. Je avtor številnih člankov o slovensko-italijanskih odnosih ter o procesu slovenske demokratizacije. Razkroj oblasti je njegova prva knjiga, ki je prevedena v slovenščino. Je novinar. Vsak petek na valovih Radio Capodistria vodi oddajo »Il vaso di Pandora«.

Slovenija je imela po 2. svet. vojni zavidljiv položaj najrazvitejše jugoslovanske republike z mejami, ki so bile odprte na Zahod, slovenski komunistični voditelji so zasedali vidne pozicije v upravljanju skupne države .. Po Titovi smrti se je ob popuščanju karizme njegove osebnosti začela ohlajati »bratska ljubezen enakovrednih narodov«, federacija je tonila v politični kaos, sledila je neizogibna gospodarska kriza. Uporniška gibanja v državah Vzhodnega bloka so konec osemdesetih let prisilila sovjetsko komunistično partijo v počasne demokratične spremembe. V tem ozadju so tudi slovenski komunisti začeli popuščati zahtevam in pobudam civilne družbe, drugače mislečih predvsem iz vrst intelektualcev, umetnikov, ne nazadnje pa tudi mladih, ki so svojega zaveznika našli v ideologiji punka. V dilemi, ali se v imenu delavskega internacionalizma prepustiti hegemonističnim težnjam dela federacije ali pa v obrambi strniti vrste in tudi druge družbene ter politične organizacije pripustiti k upravljanju in vodenju, se je slovenska komunistična partija odločila za suverenost svojega naroda, čemur je sledil razkroj dotedanjih režimskih struktur.

Vljudno vabljeni!

Morda vam bo všeč tudi...