Memorialni zapis iz Ogleja in začetki Ljubljane

Prof. Peter Štih je 15. novembra 2012 v predavanju »Memorialni zapis iz Ogleja in začetki Ljubljane« predstavil svoja znanstveno-raziskovalna spoznanja o omembah Ljubljane v 12. stoletju, ki jih je objavil v članku »Dve novi notici za najstarejšo zgodovino Ljubljane (Zgodovinski časopis, 2002, št. 1-2, str. 7-42; http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:5318#page=7) in v monografiji »Castrum Leibach. Najstarejša omemba Ljubljane in njeni začetki. Faksimile s komentarjem in zgodovinskim uvodom – Castrum Leibach. The first recorded mention of Ljubljana and the city’s early history. Facsimile with commentary and a history introduction.«, ki je izšla v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

Do nedavnega je veljalo, da sega prva omemba Ljubljana v štirideseta leta 12. stoletja. Toda seznam dobrotnikov oglejske cerkve, ki je nastal v šestdesetih letih 12. stoletja in v katerem se omenja odvetnik Rudolf, ki je oglejski cerkvi podaril dvajset kmetij ob ljubljanskem gradu, omogoča, da pomaknemo njene začetke še za generacijo nazaj (1112-1125).

Predavanje je osvetlilo vir in kontekst, v katerem se prvič omenjata Ljubljana in njen grad, osebo oglejskega odvetnika Rudolfa in njegovo rodbinsko zaledje, kot tudi začetke velikega spanheimskega gospostva v ljubljanski kotlini, ki se na podlagi novih ugotovitev kažejo v povsem drugačni luči.

Morda vam bo všeč tudi...