ITALIJANSKO IN SLOVENSKO ZGODOVINOPISJEO NEGACIONIZMU IN REVIZIONIZMU ZGODOVINE

Založba SOPHIA v sodelovanju s Knjigarno Azil in Zgodovinskim društvom Ljubljana


VABILO


ITALIJANSKO IN SLOVENSKO ZGODOVINOPISJE
O NEGACIONIZMU IN REVIZIONIZMU ZGODOVINE


POGOVOR OB PREDSTAVITVI KNJIGE IN GOSTOVANJU ZGODOVINARJA
ERICA GOBETTIJA


Ponedeljek, 15. maj, ob 18.00, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana


Sodelujejo: dr. Eric Gobetti (Torino), mag. Jernej Šček (Trst), dr. Nevenka Troha (Ljubljana)


Dr. Eric Gobetti je napisal odmevno znanstveno študijo No, kaj pa fojbe?, ki je lani izšla v prevodu
dr. Nevenke Troha pri založbi Sophia, v Italiji pa je sprožila srdit odziv. Avtor je poglobljeno
prikazal problematiko in poudaril njeno večplastnost, zlasti pa zgodovinsko vzročno verigo
represije ob italijansko-slovenski meji po drugi svetovni vojni, saj se ta represija danes pogosto
uporablja za diskreditacijo slovenskega in jugoslovanskega odpora ali za nacionalistične izpade.
Kako se spoprijeti z zgodovinskimi dejstvi v okolju, ki ne pozna dovolj pomembnega obdobja svoje
lastne zgodovine ali ga ne more sprejeti? Zakaj je sprejetje pomembno za današnji čas in
prihodnost? Kakšno vlogo imata pri tem poziv »Sprava spomina in objektivnost« ali »Poziv
ustanovam Italijanske republike, da ob osemdeseti obletnici napada italijanske vojske na
Jugoslavijo uradno priznajo fašistične zločine, ki so jih na jugoslovanskem ozemlju zagrešile
italijanske okupacijske sile«? Ta poziv so podpisali slovenski, italijanski in hrvaški zgodovinarji.
»’Več deset tisoč’, potem ‘več sto tisoč’, vse do ‘več kot milijon’: če beremo časopisne članke in
poslušamo izjave politikov o številu žrtev fojb, težko razumemo resnične razsežnosti tega
fenomena,« poudarja dr. Eric Gobetti. »Prav nasprotno, celotno dogajanje o eksodusu Italijanov iz
Istre in Dalmacije je postalo predmet čedalje močnejših in nasilnejših polemik. To študijo sem
napisal zlasti za vse tiste, ki o zgodovini fojb in eksodusa ne vedo ničesar, a tudi za tiste, ki mislijo,
da o tem vedo že vse, čeprav tematike niso nikoli resnično proučevali. Gre za preverjanje dejstev,
ki ne predlaga še ene vnaprej pripravljene zgodovinske resnice in tragedije noče ne zanikati ne
zmanjšati, temveč hoče ponovno pripeljati zgodovinsko dogajanje v njegove realne okvire,
raziskati dinamiko dogajanja in njegove posledice, opozarjati na napake, mistifikacije in retorične
trike, ki lahko privedejo do tega, da so ‘uradne različice’ zelo oddaljene od realnih dejstev. Študija
je povabilo k dvomu, k soočenju z viri, v upanju, da bo to spodbudilo razumevanje dogajanja.«


V pogovoru in razpravi bodo kontekstualizirane tudi knjige Davideja Contija Italijanski vojni
zločinci
: obtožbe, procesi in nekaznovanje po drugi svetovni vojni, Carla Spartaca Capogreca
Fašistična taborišča: internacije civilistov v fašistični Italiji 1940–1943 ter Marie Antoniette Moro
Vse duše mojega telesa: dnevnik mlade partizanke 1943–1945, ki so izšle pri založbi Sophia in jih
je prevedla Nevenka Troha.


Prireditev bo potekala v slovenskem in italijanskem jeziku.
Obravnavane publikacije bodo v Knjigarni Azil dostopne s popustom.
Več o knjigi in gostujočem avtorju dr. Gobettiju: No, kaj pa fojbe?
Naslovna ilustracija: Tomaž Perme, Kinetik
Ob podpori Javne agencije za knjigo.

Morda vam bo všeč tudi...