Neprilagojeni in nevarni: Podoba Ciganov v preteklosti

Zgodovinsko društvo Ljubljana

in Modrijanova knjigarna

Predavanje dr. Andreja Studna:

Neprilagojeni in nevarni: Podoba Ciganov v preteklosti

Predavanje je bilo v četrtek, 22. oktobra 2015 ob 18. uri v Modrijanovi knjigarni.

 

Dr. Andrej Studen je znanstveni svetnik na inštitutu za novejšo zgodovino, kjer se ukvarja predvsem s socialno in kulturno zgodovino 19. in 20. stoletja. Predava tudi na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani in drugih slovenskih fakultetah. Raziskuje predvsem pojave vsakdanjika. Zanimajo ga procesi modernizacije, urbanizacije in higienizacije, zgodovina meščanstva, zgodovina turizma, zgodovina alkoholizma… Posebno pozornost je namenil tudi raziskovanju kriminala, kaznovanja in smrtne kazni. V zadnjem času ga je pritegnila predvsem zgodovina morale in družbeni odkloni. O tem bo govorilo tudi tokratno predavanje.

slika 19

Poleg romantičnih klišejskih predstav o Ciganih, ki sploh niso ustrezale realnosti in so jih ustvarile zgolj sanje in hrepenenja meščanske družbe po svobodnem in nevezanem življenju (npr. v operi Carmen Georgesa Bizeta), so o Ciganih prevladovale predvsem negativne predstave, stereotipi in družbeni predsodki. Slovarji, enciklopedije in konverzacijski leksikoni, ki so izšli denimo okoli srede 19. stoletja, o tem ne puščajo nobenega dvoma. Pod geslom Cigani obravnavajo tako muzikalične talente kot klateško sodrgo, lopove, tatove in prevarante. Predavanje bo obravnavalo podobo Ciganov v očeh »civiliziranih Evropejcev«, predstavilo bo izjave o »divjih« Ciganih, o na rob potisnjenih Drugih, o ljudstvu na najnižji stopnji družbene lestvice, o neprilagojenih onesnaževalcih družbenega reda, npr. da so umazani tatovi in lažnivci, smrdljivi in nevarni potepuhi, brezdelneži, asocialni, neukrotljivi divjaki in ne nazadnje, celo gnusni ljudožerci. Bistvene značilnosti in vrednote Ciganov naj torej ne bi bile združljive z »Evropejci na najvišji stopnji civilizacije.

Morda vam bo všeč tudi...