KO SO SE POSLANCI SPOPADLI Z NOŽI IN PESTMI …

Zgodovinsko društvo Ljubljana in Modrijanova knjigarna

vas vabita na predavanje dr. Jureta Gašpariča

 

Ko so se poslanci spopadli z noži in pestmi …

O parlamentarni demokraciji v prvi Jugoslaviji

Predavanje bo v četrtek, 18. februarja 2016, ob 18. uri v Modrijanovi knjigarni na Trubarjevi 27 v Ljubljani.

Zgodovinar dr. Jure Gašparič je višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino. Raziskovalno se osredotoča na slovensko in jugoslovansko politično zgodovino ter na zgodovino srednjeevropskega prostora v 19. in 20. stoletju. Posebej se posveča zgodovini parlamentarizma in je član vodstva mednarodne mreže European Information and Research Network on Parliamentary History. O obdobju Kraljevine Jugoslavije je pri založbi Modrijan pred leti izšla njegova knjiga SLS pod kraljevo diktaturo. Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929-1935 in leta 2015 še knjiga Izza parlamenta. Zakulisje jugoslovanske skupščine 1919–1941.

SL4336

Intervencije predsedujočega skupščini, pozivi k miru, opomini poslancev, odvzemi besede, izključitve s sej, prekinitve sej itd. To so bili tisti proceduralni dogodki, ki so s svojo pogostostjo zaznamovali parlamentarno razpravo in nasploh delo Narodne skupščine prve jugoslovanske države. Govori poslancev so bili ob vsej resnosti, polemičnosti in argumentaciji prevečkrat nespoštljivi, odzivi nanje prav tako. Politična strast, nujna sestavina vsake dobre politike, je preraščala meje dostojnega. Zmerjanje z neparlamentarnimi izrazi, zganjanje hrupa in vsesplošen kraval so velikokrat prerasli v prave pretepe in druge fizične obračune. Ob spremljanju tedanjih burnih sej se celo zdi, da so bili občasni pretepi nekaj pričakovanega, pojav, ki je sodil v občo sliko jugoslovanskega parlamentarizma. Jugoslovanski parlament oz. jugoslovanska politika tistega kratkega časa, zaznamovana z gostoto nasilja in brutalnosti, niti v času niti v prostoru nista bila izjema. Pretepi v parlamentu so bili (in morda še zmerom so) svojevrsten izraz različnosti interesov in stališč. Ko nestrinjanje kulminira, pač lahko rezultira v pretepu. Idealen parlament je vendarle idealen predstavnik vseh ljudskih volj, tudi najbolj nasprotujočih si, in torej prvi in najbolj logičen prostor spopada. Verbalen spopad argumentov zlahka lahko preraste v fizičnen spopad. Nasilje v parlamentu je bil tako dokaz vsaj delne demokratičnosti političnega prostora.

Vljudno vabljeni!

Morda vam bo všeč tudi...