OKUPACIJA IN KNJIŽNI TRG: primerjava založništva med drugo svetovno vojno na Češkem, Danskem, v Italiji in Ljubljanski pokrajini

V četrtek, 17. aprila 2014, je v Modrijanovi knjigarni  Igor Zemljič predaval o

OKUPACIJI IN KNJIŽNEM TRGU:

primerjavi založništva med drugo svetovno vojno na Češkem, Danskem, v Italiji  in Ljubljanski pokrajini

Zgodovinar in bibliotekar Igor Zemljič je vodja knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani. Med letoma 2009 in 2013 je opravljal funkcijo predsednika sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, dejaven je tudi v drugih strokovnih telesih ter aktivno sodeluje pri oblikovanju slovenskega bibliografskega prostora. Med drugim je tudi uredil bibliografijo osrednje slovenske zgodovinopisne revije za lokalno zgodovino Kronika ob njeni petdesetletnici.  Leta 1998 je diplomiral na oddelku za bibliotekarstvo FF UL z diplomskim delom Pregled založniške dejavnosti v Ljubljanski pokrajini leta 1942, ki je bila del širšega projekta analize »legalne« založniške dejavnosti med drugo svetovno vojno v Ljubljanski pokrajini. V okviru projekta so štirje študenti bibliotekarstva sestavili prvi natančen pregled izdanih knjig in jih vpisali v elektronski katalog COBISS.

V predavanju smo spoznali preplet kulture, politike in vsakdanjega življenja v času druge svetovne vojne. Predavatelj se je osredotočil zgolj na legalno tiskane publikacije ter je s primerjalno analizo založništva in najpogosteje izdanih avtorjev predstavil, kako se je politika vmešavala v kulturno ustvarjanje v štirih povsem različnih okoljih. Na ta način smo spoznali velike razlike med pojmovanji kulturne avtonomije in vloge književnosti v oblikovanju razpoloženja in kolektivnega spomina različnih narodov. Glavni vir za analizo predstavljajo tiskane nacionalne bibliografije omenjenih držav, ki jih hrani Narodna in Univerzitetna knjižnica v Ljubljani, kakor tudi založniška bibliografija za Ljubljansko pokrajino. Čeprav se obravnavane države precej razlikujejo, tako po velikosti kot tudi po številu prebivalstva, kar se slikovito odraža tudi v njihovi knjižni produkciji, sem je predavatelj odločil za primerjavo, ker omenjene države prikazujejo zanimiv prerez različnih družbenih sistemov od severa do juga Evrope in hkrati različne usode različnih narodov in njihove kulture v času okupacije, kulturne dominacije in vsakdanjega boja za preživetje.

Morda vam bo všeč tudi...