Ob slovesu dr. Milice Kacin Wohinz

Z žalostjo sporočamo, da nas je v zadnjih dneh minulega leta zapustila častna članica Zgodovinskega društva Ljubljana dr. Milica Kacin Wohinz.


Dr. Milica Kacin Wohinz je svoje raziskovalno delo posvetila predvsem primorski zgodovini. Kot prva iz Slovenije je dopolnila njeno podobo tudi z gradivom iz italijanskih osrednjih arhivov. Po njeni zaslugi imamo Slovenci celosten pregled zgodovine Primorske v času od njene vključitve v italijansko državo do izbruha druge svetovne vojne predstavljeno v knjigah Primorski Slovenci pod italijansko okupacijo 1918-1921 (izšla 1972), Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev 1921-1928 (1977), Prvi antifašizem v Evropi. Primorska 1925-1935 (1990), za katero je prejela Kidričevo nagrado, Storia degli sloveni in Italia: 1866-1998, ki jo je leta 1998 objavila skupaj z Jožetom Pirjevcem. Ob njih je objavila vrsto znanstvenih in strokovnih člankov, tako v domačih kot tujih, zlasti italijanskih strokovnih revijah. Z referati, predavanji in predstavitvami knjig je nastopala tako doma kot tudi v Italiji in na Hrvaškem ter se uveljavila med zgodovinarji v teh državah. Od leta 1993 je bila sopredsednica mešane slovensko-italijanske kulturno-zgodovinske komisije, ki sta jo imenovali italijanska in slovenska vlada. Komisija je leta 2000 pripravila zaključno poročilo, ki je kot samostojna trojezična publikacija (v slovenščini, italijanščini in angleščini) z naslovom Slovensko-italijanski odnosi 1880–1956 izšla leta 2001. Za svoje delo pri širitvi spoznanj o slovenski zgodovini v tujini je leta 1998 dobila priznanje ambasadorka Republike Slovenije v znanosti, ob njeni sedemdesetletnici jo je predsednik Republike Slovenije Milan Kučan odlikoval s častnim znakom svobode Republike Slovenije, leta 2018 pa je prejela Zoisovo nagrado za življenjsko delo.

Morda vam bo všeč tudi...